Vlakheidsindex

Vlakheidsindex (EN 933-3)

Met behulp van staafjeszeven worden platte stukken of vlakheidsindex bepaald. Alleen stukken met een bepaalde lengte-dikte verhouding vallen door deze staafjeszeven. Per zeeffractie wordt het percentage platte stukken bepaald en tevens wordt het totale percentage platte stukken van het volledige monster bepaald. Het percentage platte stukken kan in gebruik bijvoorbeeld invloed hebben op de verwerkbaarheid of de benodigde (hoeveelheid) bindmiddelen en sterkte van een funderings- of toeslagmateriaal.
NEN-EN 933-3 - Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?