Over ons

Over ons

Wij zijn MILAB. Een onderzoekslaboratorium voor producteigenschappen van bouw- en afvalstoffen, reguliere productiecontroles en productinnovatie. MILAB staat u graag terzijde bij het uitvoeren van onderzoek naar civieltechnische parameters en beschikt in combinatie met onze partner MILON over vele mogelijkheden om civieltechnisch en milieuhygiënisch onderzoek optimaal te combineren. Dit alles gebeurt in ons eigen laboratorium te Veghel.
HET ONTSTAAN
SAMENWERKING MET MILON

Op 24 februari 2016 is MILAB opgericht door enkele ervaren krachten uit de recyclingbranche. In 2019 kon er een mooie groei gerealiseerd worden door nieuwe medewerkers, een betontechnologisch afdeling en testen voor grond conform RAW.

Daarmee is MILAB uitgegroeid tot volwaardig laboratorium voor de procescontrole van de BRL 2506-1 én innovatie laboratorium voor hergebruiks- en toepassingsmogelijkheden van diverse (bouw)grondstoffen en (industriële)reststoffen.

Als bewijs van de kwalitatieve en zorgvuldige aanpak van MILAB werd begin 2022 het laboratorium geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L681). De deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de organisatie zijn daarbij positief beoordeeld. Met deze accreditatie weet u zeker dat MILAB de juiste werkmethodes hanteert en dat het onderzoek voldoet aan de wet- en regelgeving. 

Door een intensieve samenwerking met MILON, onderzoeks- en adviesbureau, kan MILAB de opdrachtgever nog beter van dienst zijn. Denk daarbij aan:

  • Monstername conform BRL 2506-1 en -2 op basis van SIKB protocol 1002  (monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen) uigevoerd door een erkend monsternemer
  • Experts op het gebied van mijnbouw en betontechnologie
  • Kennis en expertise om het milieuhygiënisch onderzoek te toetsen en interpreteren voor de BRL 2506-2
  • Experts in bodem, milieu en bouwstoffen
  • Begeleiding bij (omgevings)vergunningen
  • Ondersteuning bij onder andere marktimplementatie met Fabrikant Eigen Verklaring, certificering en BRL realisatie
NEderland circulair in 2050

In 2016 heeft de Nederlandse overheid de ambitie uitgesproken om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Om dat te behalen is het van belang dat iedereen zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan. MILAB doet in samenwerking met verschillende opdrachtgevers onderzoek naar de circulariteit van verschillende bouw- en grondstoffen, om zo ook mee te werken aan de circulaire economie. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?