BRL 2506

BRL 2506

MILAB is gespecialiseerd in de complete begeleiding en/of het verrichten van onderzoek in het kader van certificering conform de BRL 2506-1 en -2.

De beoordelingsrichtlijn BRL 2506 bevat de producteisen die aan recyclinggranulaten worden gesteld en stelt eisen aan het door de producent te hanteren kwaliteitssysteem bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen. Ook bevat de beoordelingsrichtlijn regels gericht op het voorkomen van asbest en teerhoudend asfalt in recyclinggranulaat.

Puin wordt bewerkt tot recyclinggranulaat en dit kan vervolgens bijvoorbeeld worden hergebruikt voor toepassing in GWW-werken en als toeslagmateriaal in beton. Dit moet echter wel aan strenge milieu- en civieltechnische eisen voldoen. MILAB kan u hierbij ondersteunen door het inzetten van zijn brede kennis en jarenlange ervaring. 

TOEPASSINGEN
  • Hydraulisch gebonden verhardingslagen steenmengsel
  • Zandbed
  • Ophoging en aanvulling
  • Fundering in de wegenbouw
  • Toeslagmateriaal in gebonden funderingen
  • Toeslagmateriaal in beton
  • Toeslagmateriaal in asfalt
  • Ballastlagen op daken
  • Drainagebed

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?